Tuyển dụng nhanh ( 807 )

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Kế toán trưởng kiêm GĐ tài chính - MTD: GCFO-PTG

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Kỹ sư XD chuyên thanh toán và bóc tách công trình...

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Chỉ huy trưởng công trình - MTD: CSM-PTG

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Kế toán viên - MTD: KTV-PTG

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Trưởng phòng quan hệ khách hàng - MTD: CRM-VNC

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Nhân viên tiền lương và bảo hiểm - MTD: C&BS –...

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-03-2018
Trưởng phòng nhân sự - MTD: HRM-VNC

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Trưởng phòng tiền lương và bảo hiểm xã hội...

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Trưởng phòng hồ sơ - MTD: TPHS-PL

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Phó giám đốc phụ trách xây dựng - MTD: PGĐXD-PL

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Sales Executive

GPO Taylor

TP.HCM
Trên 10 triệu 31-05-2018
Kế toán xuất nhập khẩu - MTD: KTXNK - PL

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Sales Deputy Manager - Code: SDM-M

GPO Taylor

TP.HCM
Thỏa thuận 31-05-2018
Human Resource Manager - Code: HRM-OA

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 31-05-2018
Chief Technical Officer - Code: CTO - I

GPO Taylor

TP.HCM
Hà Nội,
Thỏa thuận 30-07-2018
Giám Đốc Ngành Hàng - MTD: GDNH–K

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 10-06-2018
Trưởng Đại Diện Indonesia - MTD: TĐDI-K

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 15-06-2018
Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ - MTD: TBKS–K

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 10-06-2018
Giám Đốc Marketing - MTD: MKT–D–K

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 10-06-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự - MTD: HRM–K

GPO Taylor

Hà Nội
Thỏa thuận 10-06-2018

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Công ty CP Đầu tư Du Lịch Khách Việt CTY TNHH SAI GON SAIGON FAIRPRICE INTELLIGENCE VIET NAM The Water MAN Công ty Cổ phần Diginet CÔNG TY TNHH DV-ĐT-XD BẤT ĐỘNG SẢN NAM TIẾN
HOTLINE

Dành cho nhà tuyển dụng

+84 0948.76.76.76

Dành cho ứng viên

+84 (08) 350.66666

Nhận bản tin việc làm mới nhất qua email

Đăng ký