THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH Thương hiệu Đại Việt Hàn

Công ty TNHH Thương hiệu Đại Việt Hàn

Địa chỉ: 99 Lý Phục Man, Kp3, P. Bình Thuận, Q 7

Điện thoại: 08 3773 4740

Website: www.shoppingmall.vn

Khái quát Công ty TNHH Thương hiệu Đại Việt Hàn chuyên về các dự án Việt Nam - Hàn Quốc
Qui mô

Tuyển dụng khác từ nhà tuyển dụng này

Việc làm mới

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Công ty CP Đầu tư Du Lịch Khách Việt CTY TNHH SAI GON SAIGON FAIRPRICE INTELLIGENCE VIET NAM The Water MAN Công ty Cổ phần Diginet CÔNG TY TNHH DV-ĐT-XD BẤT ĐỘNG SẢN NAM TIẾN
HOTLINE

Dành cho nhà tuyển dụng

+84 0948.76.76.76

Dành cho ứng viên

+84 (08) 350.66666

Nhận bản tin việc làm mới nhất qua email

Đăng ký